Zľava pri predplatení kurzu v závislosti od počtu hodín

1 %

OD 20 HODÍN

2 MESAČNÝ KURZ

1 %

OD 30 HODÍN

3 MESAČNÝ KURZ

1 %

OD 40 HODÍN

4 MESAČNÝ KURZ

CENNÍK

VŠEOBECNÉ ZAMERANIE

INDIVIDUÁLNE

od 27,99- 29,99 € €/os.


DVOJICA

od 22,99 - 24,99 €/os.


TROJICA a viac

od 17,99 - 19,99 €/os. (dohodou)

ODBORNÉ A ŠPECIFICKÉ ZAMERANIE

INDIVIDUÁLNE

32,99€/os.


DVOJICA

27,99 €/os.


TROJICA a viac

22,99€/os. (dohodou)

Príprava na štátne jazykové skúšky v Holandsku, príprava na pracovný pohovor, obchodné rokovania, právo, stavebníctvo, opatrovateľstvo a podobne

Úvodna hodina zdarma

Kontaktujte ma!

  • Adresa

    Kúpeľná 14888/4, 080 01 Prešov, Slovenská republika

  • Telefón

+421948270883

  • E-mail

    tatiana.piesykova@gmail.com

Motivujem jednotlivcov
a firmy, aby sa usilovali transformovalť svoje jazykové znalosti

TPS©